getFile('img/'.$filez); $n->addHtmlImage($file, 'logo.jpg', 'image/jpg'); $n->setFrom('test@lemonit.pl'); $n->setReturnPath("info@qzabawa.pl"); $n->setBcc('monika@lemonit.pl'); $n->setSubject('Oferta przygotowana przez Kalkulator Qzabawa.pl'); // $n->setHTML($tresc,null,'img'); $n->setHTML($tresc, "/domains/lemonit.pl/public_html/monika/kalkulator/img//"); //$n->setHeader('X-Mailer', 'HTML Mime mail class (http://www.phpguru.org)'); $n->setHTMLCharset('UTF-8'); $n->setHeadCharset('UTF-8'); $n->setTextCharset('UTF-8'); $n->setSMTPParams('mail.lemonit.pl', '25', NULL, true, 'test@lemonit.pl', 'tset'); $result = $n->send(array($email),'smtp'); if ($result) { $send_error = false; $send = 1; } else { $send_error = true; echo ''; die("Nie wysłano"); } header('Location: wyslano.html'); } //----------koniec funkcji do wysyłki maila--------------------- //----------tablica atrakcji - do 3 rodzajów imprez-------------------- $atrakcje = array(); //atrakcje 1 $atrakcje[1] = array( 'id'=>'1', 'name'=>'ognisko', 'cena'=>'250', 'cena_priv'=>'200'); $atrakcje[2] = array( 'id'=>'2', 'name'=>'wiata', 'cena'=>'300', 'cena_priv'=>'100'); $atrakcje[3] = array( 'id'=>'3', 'name'=>'poczęstunek', 'cena'=>'70', 'cena_priv'=>'50'); $atrakcje[4] = array( 'id'=>'4', 'name'=>'wiatrówki', 'cena'=>'900', 'cena_priv'=>'300'); $atrakcje[5] = array( 'id'=>'5', 'name'=>'ściana wspinaczkowa', 'cena'=>'1500'); $atrakcje[6] = array( 'id'=>'6', 'name'=>'most linowy', 'cena'=>'1000'); $atrakcje[7] = array( 'id'=>'7', 'name'=>'wieża ze skrzynek', 'cena'=>'1000'); $atrakcje[8] = array( 'id'=>'8', 'name'=>'strzelanie z łuku', 'cena'=>'600'); $atrakcje[9] = array( 'id'=>'9', 'name'=>'bagno', 'cena'=>'600'); $atrakcje[10] = array( 'id'=>'10', 'name'=>'detektor metali', 'cena'=>'800'); $atrakcje[11] = array( 'id'=>'11', 'name'=>'akwedukt', 'cena'=>'800'); $atrakcje[12] = array( 'id'=>'12', 'name'=>'pajęczyna', 'cena'=>'600'); //ceny quadów zależne od ilości godzin $quady_ceny = array( '0' => '0', '1' => '150', '2' => '140', '3' => '130', '4' => '120' ); //ilość quadów - dot. wszyskich imprez $ile_quadow = array(); for ($i=0; $i<11; $i++) { $ile_quadow[] = $i; } $smarty->assign('ile_quadow',$ile_quadow); $smarty->assign('atrakcje',$atrakcje); //atrakcje imprezy prywatnej $atrakcje_priv = array_slice($atrakcje, 0, 4); $smarty->assign('atrakcje_priv',$atrakcje_priv); //atrakcje imprezy wyjazdowej $atrakcje_wyj = array_slice($atrakcje, 3, 9, true); $smarty->assign('atrakcje_wyj',$atrakcje_wyj); $ile_osob = array(); for ($i=0; $i<101; $i++) { $ile_osob[] = $i; } $smarty->assign('ile_osob',$ile_osob); $ile_godzin = array(); for ($i=0; $i<101; $i++) { $ile_godzin[] = $i; } $smarty->assign('ile_godzin',$ile_godzin); $suma = 0; switch ($_GET['action']) { case 'firmowa': { $ko = 200; //koszty obsługi $q = $_POST['ile_quadow']; $h = $_POST['ile_godzin']; $o = $_POST['ile_osob']; if($h < 4) $koszt_quadow = $q * $h * $quady_ceny[$h]; else $koszt_quadow = $q * $h * $quady_ceny[4]; $suma += $koszt_quadow; $koszt_poczestunku = 0; $koszt_atrakcji = 0; foreach($_POST['atrakcje'] as $item) { if($item == '3') $koszt_poczestunku = $atrakcje[$item]['cena'] * $o; else $koszt_atrakcji += $atrakcje[$item]['cena']; } $suma += $koszt_atrakcji; $suma += $koszt_poczestunku; //koszty obsługi $suma += $ko; if(isset($_POST['oblicz'])) { $_SESSION['calc_errors'] = ''; $email = addslashes(strip_tags($_POST['email'])); $firma = addslashes(strip_tags($_POST['firma'])); if(strlen($firma) == 0) $firma = 'nieznana'; if((preg_match('/[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,4}/', $email) == 0) || ($_POST['oswiadczenie'] != 1)) { if(preg_match('/[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,4}/', $email) == 0) $_SESSION['calc_errors'] .= 'Podałeś błędny email!
'; if($_POST['oswiadczenie'] != 1) $_SESSION['calc_errors'] .= 'Musisz zaakceptować oświadczenie o przetwarzaniu danych!
'; $_SESSION['calc_data'] = $_POST; $smarty->assign('calc_data',$_POST); $smarty->assign('calc_errors',$_SESSION['calc_errors']); //$smarty->assign('BODY', $smarty->fetch('kalkulator.tpl')); header('Location: kalkulator.html#first'); } else { //wysyłanie maila--------------------- $dzisiaj = getdate(); $dzisiaj = $dzisiaj['mday'].'.'.$dzisiaj['mon'].'.'.$dzisiaj['year']; $tresc = "
Oferta przygotowana przez Kalkulator Qzabawa.pl dla $firma w dniu $dzisiaj.

Qzabawa.pl informuje, że przygotowana poniżej kalkulacja ma charakter orientacyjny i nie posiada cech ostatecznej oferty handlowej. Podane koszta są orientacyjne i mogą być zmienne w wyniku przyznanych upustów i rabatów. Ostateczny koszt i termin przeprowadzonej imprezy wymaga potwierdzenia ze strony Qzabawa.pl

impreza firmowa na terenie Qzabawa.pl

Lista zamawianych atrakcji:

"; $tresc .= "Łączna suma netto: $suma zł netto

"; $tresc .= "www.qzabawa.pl
P.W. BRAWIMA – M.B.
04-703 Warszawa
Pożaryskiego 23
0 801 XXX XXX
0 698 900 300
info@qzabawa.pl

"; $tresc .= ""; wyslij_maila($tresc,$email); //---------------------------------------------------------- } } break; } case 'prywatna': { $quady_cena = 120; $q = $_POST['ile_quadow']; $h = $_POST['ile_godzin']; $o = $_POST['ile_osob']; $koszt_quadow = $q * $h * $quady_cena; $suma += $koszt_quadow; $koszt_poczestunku = 0; $koszt_atrakcji = 0; foreach($_POST['atrakcje'] as $item) { if($item == '3') $koszt_poczestunku = $atrakcje[$item]['cena_priv'] * $o; else $koszt_atrakcji += $atrakcje[$item]['cena_priv']; } $suma += $koszt_atrakcji; $suma += $koszt_poczestunku; if(isset($_POST['oblicz'])) { $_SESSION['calc_errors'] = ''; $email = addslashes(strip_tags($_POST['email'])); $firma = addslashes(strip_tags($_POST['firma'])); if(strlen($firma) == 0) $firma = 'nieznana'; if((preg_match('/[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,4}/', $email) == 0) || ($_POST['oswiadczenie'] != 1)) { if(preg_match('/[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,4}/', $email) == 0) $_SESSION['calc_errors'] .= 'Podałeś błędny email!
'; if($_POST['oswiadczenie'] != 1) $_SESSION['calc_errors'] .= 'Musisz zaakceptować oświadczenie o przetwarzaniu danych!
'; $smarty->assign('calc_data',$_POST); $smarty->assign('calc_errors',$_SESSION['calc_errors']); $smarty->assign('BODY', $smarty->fetch('kalkulator.tpl')); } else { //wysyłanie maila--------------------- $dzisiaj = getdate(); $dzisiaj = $dzisiaj['mday'].'.'.$dzisiaj['mon'].'.'.$dzisiaj['year']; $tresc = "
Oferta przygotowana przez Kalkulator Qzabawa.pl dla $firma w dniu $dzisiaj.

Qzabawa.pl informuje, że przygotowana poniżej kalkulacja ma charakter orientacyjny i nie posiada cech ostatecznej oferty handlowej. Podane koszta są orientacyjne i mogą być zmienne w wyniku przyznanych upustów i rabatów. Ostateczny koszt i termin przeprowadzonej imprezy wymaga potwierdzenia ze strony Qzabawa.pl

impreza prywatna (np. wieczór kawalerski) na terenie Qzabawa.pl

Lista zamawianych atrakcji:

"; $tresc .= "Łączna suma netto: $suma zł netto

"; $tresc .= "www.qzabawa.pl
P.W. BRAWIMA – M.B.
04-703 Warszawa
Pożaryskiego 23
0 801 XXX XXX
0 698 900 300
info@qzabawa.pl

"; $tresc .= ""; wyslij_maila($tresc,$email); //---------------------------------------------------------- } } break; } case 'wyjazdowa': { $q = $_POST['ile_quadow']; $h = $_POST['ile_godzin']; $o = $_POST['ile_osob']; $odleglosc = $_POST['odleglosc']; if($h < 4) $koszt_quadow = $q * $h * $quady_ceny[$h]; else $koszt_quadow = $q * $h * $quady_ceny[4]; $suma += $koszt_quadow; //koszty obsługi if(($q <= 3) && ($q > 0)) $ko = 200; else $ko = 400; //koszty dojazdu if(($q <= 3) && ($q > 0)) $kj = 1.2; //koszt jednostkowy (za 1km) else $kj = 1.4; $koszt_transportu = 2* $kj * $odleglosc; $suma += $koszt_transportu; foreach($_POST['atrakcje'] as $item) { $suma += $atrakcje[$item]['cena']; } $suma += $ko; //koszty obsługi if(isset($_POST['oblicz'])) { $_SESSION['calc_errors'] = ''; $email = addslashes(strip_tags($_POST['email'])); $firma = addslashes(strip_tags($_POST['firma'])); if(strlen($firma) == 0) $firma = 'nieznana'; if((preg_match('/[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,4}/', $email) == 0) || ($_POST['oswiadczenie'] != 1)) { if(preg_match('/[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,4}/', $email) == 0) $_SESSION['calc_errors'] .= 'Podałeś błędny email!
'; if($_POST['oswiadczenie'] != 1) $_SESSION['calc_errors'] .= 'Musisz zaakceptować oświadczenie o przetwarzaniu danych!
'; $smarty->assign('calc_data',$_POST); $smarty->assign('calc_errors',$_SESSION['calc_errors']); $smarty->assign('BODY', $smarty->fetch('kalkulator.tpl')); } else { //wysyłanie maila--------------------- $dzisiaj = getdate(); $dzisiaj = $dzisiaj['mday'].'.'.$dzisiaj['mon'].'.'.$dzisiaj['year']; $tresc = "
Oferta przygotowana przez Kalkulator Qzabawa.pl dla $firma w dniu $dzisiaj.

Qzabawa.pl informuje, że przygotowana poniżej kalkulacja ma charakter orientacyjny i nie posiada cech ostatecznej oferty handlowej. Podane koszta są orientacyjne i mogą być zmienne w wyniku przyznanych upustów i rabatów. Ostateczny koszt i termin przeprowadzonej imprezy wymaga potwierdzenia ze strony Qzabawa.pl

impreza wyjazdowa z udziałem quadów Qzabawa.pl

Lista zamawianych atrakcji:

"; $tresc .= "Łączna suma netto: $suma zł netto

"; $tresc .= "www.qzabawa.pl
P.W. BRAWIMA – M.B.
04-703 Warszawa
Pożaryskiego 23
0 801 XXX XXX
0 698 900 300
info@qzabawa.pl

"; $tresc .= ""; wyslij_maila($tresc,$email); //----------------------------------------------------------- } } break; } case 'wyslano': { $smarty->assign('BODY', $smarty->fetch('wyslano.tpl')); break; } default: { $smarty->assign('calc_data',$_SESSION['calc_data']); //wybór rodzaju imprezy $rodzaje_imprezy = array( '1' => 'impreza firmowa na terenie Qzabawa.pl', '2' => 'impreza prywatna (np. wieczór kawalerski) na terenie Qzabawa.pl', '3' => 'impreza wyjazdowa z udziałem quadów Qzabawa.pl' ); $smarty->assign('rodzaje_imprezy',$rodzaje_imprezy); //ilość quadów - dot. wszyskich imprez $ile_quadow = array(); for ($i=0; $i<11; $i++) { $ile_quadow[] = $i; } $smarty->assign('ile_quadow',$ile_quadow); $smarty->assign('atrakcje',$atrakcje); //atrakcje imprezy prywatnej $atrakcje_priv = array_slice($atrakcje, 0, 4); $smarty->assign('atrakcje_priv',$atrakcje_priv); //atrakcje imprezy wyjazdowej $atrakcje_wyj = array_slice($atrakcje, 3, 9, true); $smarty->assign('atrakcje_wyj',$atrakcje_wyj); $ile_osob = array(); for ($i=0; $i<101; $i++) { $ile_osob[] = $i; } $smarty->assign('ile_osob',$ile_osob); $ile_godzin = array(); for ($i=0; $i<101; $i++) { $ile_godzin[] = $i; } $smarty->assign('ile_godzin',$ile_godzin); $smarty->assign('BODY', $smarty->fetch('kalkulator.tpl')); } } ?> KALKULATOR KOSZTÓW IMPREZY
Wypożyczalnia quadów
Quady: wypożyczalnia i wynajem quadów
infolinia: 0 801 XXX XXX
0 698 900 300
Wynajem quadów
Wybierz rodzaj imprezy

Naszym celem jest dostarczanie klientom pozytywnych wrażeń i przyjemności z jazdy. W pierwszej kolejności stawiamy jednak na bezpieczeństwo, które staramy się zapewnić wszystkim naszym klientom.
Zobacz pozostałe galerie quadów
Wycieczki quadowe to świetny sposób na aktywne spędzenie czasu wraz z innymi fanami tego rodzaju przyjemności. W naszych wycieczkach każdy znajdzie w coś dla siebie, przyjemność z jazdy czy trud włożony...
P.W. BRAWIMA
04-703 Warszawa
ul. Pożaryskiego 23
NIP: 952-181-49-80
Telefon 698 900 300
Infolinia 0 801 XXX XXX
sekretariat@qzabawa.pl
O nas Bezpieczeństwo Nasze quady Oferta Cennik Zdjęcia i filmy Mapa strony Kontakt Forum quadowe

Quady - wypożyczalnia i wynajem quadów, imprezy integracyjne - Warszawa